poniedziałek, 27 stycznia 2020

CO PRZYNIÓSŁ ROK 2019?

CO PRZYNIÓSŁ ROK 2019?
Od kilku lat, każdy rok, jest kolejnym krokiem w rozwoju, zarówno dla CST Coaching, jak osób współpracujących z firmą. 
W ciągu 12 miesięcy są osiągane lub nieosiągane cele.  Z tych osiągniętych celebrowany jest sukces, z tych nieosiągniętych wnioski i nauka na przyszłość. 

DLA CST COACHING:
 1. Studia Podyplomowe Coaching na UKW.
 2. Projekt - Coaching indywidualny i grupowy dla UMK Toruń.
 3. Projekt nauka kompetencji coachingowych dla studetów CM Bydgoszcz.
 4. Partnerstwo strategiczne przy I Konferencji Izby Coachingu w Bydgoszczy.
 5. Rejestracja Agencji Zatrudnienia.
 6. Diagnozy Potrzeb rozwojowych dla Akademia Menadżera MSP.
 7. Projekt Coaching indywidualny i grupowy dla pracowników socjalnych. 
 8. Doradztwo biznesowe, coaching indywidualny i grupowy, szkolenia dla MSP kujawsko-pomorskie.

DLA ANITA ORZECHOWSKA:
 1. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Coaching na UKW.
 2. Koordynowanie projektem I Konferencji Izby Coachingu w Bydgoszczy.
 3. Prowadzący, prelegent, uczestnik panelu dyskusyjnego podczas I Konferencji Izby Coachingu w Bydgoszczy.
 4. Akredytacja na Superwizora Coachingu Izby Coachingu.
 5. Certyfikat AgilePM® Agile Project Management Foundation.
 6. Doradztwo Personalne dla przedsiębiorców poddających się diagnozie potrzeb rozwojowych w Akademii Menadżera MSP.

ŻADNE Z POWYŻSZYCH NIE BYŁOBY MOŻLIWE BEZ:
 1. Wizualizacji końcowego efektu.
 2. Wyznaczenia prawidłowego celu głównego i mniejszych celów.
 3. Rewizji zasobów i dobrania odpowiednich do poszczególnych etapów realizacji. 
 4. Określenia ram projektowych.
 5. Planu działania.
 6. Weryfikacji postępów.
 7. Zmiany założeń.
 8. Wytrwałej pracy. 
POTRZEBNE WSPARCIE:

Cele projektowe, nie byłyby możliwe bez ludzi, którzy brali w tym udział, za co jestem ogromnie wdzięczna. 
Cele firmowe bez wsparcia współpracowników. 
Cele osobiste bez wsparcia najbliższych, głownie męża. 

Z wdzięcznością pożegnałam rok 2019 i z radością powitałam rok 2020. 

CO PRZYNIESIE 2020?

W 2020 roku będziemy starali się o kolejne akredytacje, projekty, kompetencje, wszytko po to, aby profesjonalnie wspierać w rozwoju ludzi i organizacje. 

Anita Orzechowska 
Właściciel CST Coaching.
Leadership and Management Development Coach.
Doradzca i trener biznesu.
Superwizor pracy coacha i menadżera. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz