piątek, 28 października 2016

Coaching Kariery - Potencjał jest w młodzieży.


Coaching Kariery - Potencjał jest w młodzieży.

W dniu 27.10. zakończyliśmy cykl „Warsztaty z zakresu coachingu kariery i doradztwa zawodowego” dla młodzieży z LO nr 15, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 12 w Poznaniu. Warsztaty były nagrodą dla uczestników realizacji zadania Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Osiedla Piątkowo na realizację imprezy kulturalnej. Ta wspaniała inicjatywa była możliwa dzięki zeszłorocznemu wnioskowi o fundusze Radnej Osiedla Piątkowo Małgorzacie Chełkowskiej – Dorna, która to koordynowała późniejsze prace dotyczące realizacji najlepszych pomysłów.

Połączenie wsparcia dla ambitnej młodzieży i jej wykazania się umiejętnościami, ważnymi w późniejszej pracy zawodowej, z ich rozwojem osobistym i pokazaniem drogi jaką mogą wkroczyć na arenę dorosłego życia, było fenomenalnym posunięciem. Radna Małgorzata, pomysłodawczyni tej fantastycznej akcji, swoim zaangażowaniem w przekonanie pozostałych członków Rady, co do słuszności wspierania właśnie takiej formy aktywowania do działań, dała wyraz szalonej wręcz wiary w potencjał młodych ludzi. Całe przedsięwzięcie pokazało, jak w bezbolesny sposób można aktywizować młodzież, do działań, które są dla nich ciekawe, niemniej jednak, pełne wyzwań.

Słuszność wiary w możliwości młodzieży, objawiła się nie tylko podczas prac przygotowujących do imprez, jedna już się odbyła z wielką pompą, ale również podczas zajęć coachingowych z samymi zainteresowanymi. Umiejętności i kompetencje, jakimi wykazywali się młodzi ludzie w trakcie przygotowań swoich eventów, potwierdziły się w trakcie procesu coachingowego. Kreatywność, pomysłowość, zaradność, cechy przywódcze, organizacja, delegowanie zadań, odpowiedzialność za poszczególne etapy, komunikacja, praca zespołowa, współpraca, zdolności pedagogiczne, artystyczne, pisarskie, dziennikarskie, wyrażanie emocji, udzielanie informacji zwrotnej, empatia, zrozumienie, to wszystko i wiele innych, pojawiło się w trakcie omawiania wizji przyszłości. Każda osoba indywidualnie pracowała nad własnym celem życiowym, który powstawał w oparciu o marzenia i stwierdzenie „Jak będę miał/miała 30 lat to”, wspomagając się pytaniami od coacha:
- Kim będę?
- Gdzie będę?
- Co będę robić?
- Z kim będę?
- Jakie będzie moje życie zawodowe i prywatne?
Na początku zajęć kilkoro nastolatków z niedowierzaniem spoglądało na efekty swojej pracy. Mówili:
- Nie wiadomo czy tak będzie?,
- Skąd mamy dziś widzieć co będzie za 13 -16 lat?
Inni, wręcz przeciwnie, dobrze wiedzieli jak ma ich życie wyglądać.
Na ostatnich zajęciach, wizje zostały sprecyzowane. Każdy przekonał się, bazując na prostym narzędziu SMART, czy jego cel może zostać osiągnięty? Jak bardzo jest realny? Kiedy może go zrealizować? Konkretne cele życiowe, dotyczące zawodowych aspiracji, zostały określone w czasie i otrzymały plan działania, który pozwoli młodzieży, świadomej własnych możliwości, na realizację celów, które dadzą im życie szczęśliwie i spełnione.
Wiedza na temat predyspozycji, umiejętności i kompetencji, świadomości tego, że możliwym jest to dla każdego, co możliwe mogło stać się dla innych, daje niespożytą energię, motywację do działania i realizację własnych marzeń. Poznanie zasobów i potencjału, jaki drzemie w każdym z nas, otwiera podwoje do realizacji marzeń. Zapraszamy Radnych z miast i gmin do współpracy w zakresie szeroko rozumianego rozwoju młodych ludzi, którzy będą potrzebni nam, w niedalekiej przyszłości, aby zajmować stanowiska pracy i skutecznie się w nich realizować. Tendencja do poszukiwania pracowników, którzy pracują w swoim zawodzie z pasją, jest wzrostowa. Dobrze wybrana droga kariery zawodowej, daje możliwości pracy z przyjemnością i satysfakcją, co z kolei przekłada się na efektywność. Taką możliwość daje proces coachignowy, gdzie w ramach transformacyjnych rozmów rodzą się przyszli zadowoleni pracownicy i szczęśliwi ludzie.


Dobrym przykładem jestem ja sama
Anita Orzechowska
Coach