czwartek, 30 kwietnia 2020

Jak mentalnie przygotować się do webinaru?
Jak mentalnie przygotować się do webinaru?

Do czego służy webinar?

Poprowadzenie webinaru w prostej definicji ma na celu:
W ujęciu edukacyjnym dzielenie się wiedzą, doświadczeniem z uczestnikami w celu:
 • podniesienia ich wiedzy,
 • podniesienia ich umiejętności, 
 • zmiany postawy. 

W ujęciu biznesowym dzielenie się wiedzą, doświadczeniem z uczestnikami w celu:
 • wzbudzenia ciekawości wśród potencjalnych klientów, 
 • podniesienia świadomości co do potrzeby zdobycia prezentowanej wiedzy, 
 • poszukiwanie nowych klientów,
 • sprzedaż produktów.


Jak przygotować się do webinaru?

Przeprowadzenie webinaru wymaga przygotowań technicznych. Oprócz komputera/laptopa potrzeba wielu innych narzędzi, akcesoriów, które umożliwią nam jego przeprowadzenie. 
Osobiście zaczęłam od wykupienia Platformy od EVENEA, gdzie w ramach EVENEA PREMIUM otrzymałam dostęp do LIVE EVENEA, jako systemu do przeprowadzania spotkań online ( w czasie rzeczywistym) w formie dyskusji, ograniczonej dyskusji, czy webinaru właśnie.


Czym jest webinar?

Webinar charakteryzuje się tym, że można „przemawiać” do sporej liczby osób 200, 500, 1000 osób jednocześnie z ograniczoną formą interakcji, jaką jest „czat” czyli krótkie informacje pisane przez uczestników i widziane z boku lub u dołu ekranu przez prowadzącego i uczestników.

Jaki przeprowadzić webinar?

Zakładam, że już masz spełnione warunki techniczne. 
Do przeprowadzenia webinaru potrzebujesz:
 1. tematu, 
 2. treści, 
 3. prezentacji, 
 4. planu,
 5. ustalenia grupy docelowej, 
 6. sposobu rejestracji (tu proponuję skorzystać np. evenea lub systemu do automatycznego marketingu, np. activecampaign)
 7. wyznaczenia terminu, 
 8. utworzenia wydarzenia, 
 9. zebrania uczestników,
 10. przetestować z kimś działanie systemu, 

Polecam Basia Piasek i jej webinary o przeprowadzaniu webinarów. 

Jak przygotować się mentalnie do prowadzenia webinaru?

Jak już masz wszystkie powyższe i termin webinaru zbliża się nieubłaganie, a to Twój pierwszy raz lub kolejny potrzebujesz
zadbać o siebie,
swój stan emocjonalny,
ujarzmić tremę. 


Zacznij od zdrowych myśli:
Mogę to zrobić dobrze,
Mogą na spotkaniu być osoby, które co najmniej mnie lubią,
Mogę popełniać błędy
Mogę być nieidealna
Mogę zawsze się rozłączyć :-)

Zadaj sobie pytanie, Co najgorszego może się wydarzyć?

I zadbaj o to, aby zminimalizować rzeczy, na które masz wpływ. 

Jak zredukować stres?
 • przeprowadź medytację, 
 • ćwiczenia oddechowe, 
 • pobądź w pobliżu natury, 
 • zgłoś się na kurs online – Redukcja stresu ( w przygotowaniu, będzie dostępny w maju, niedługo przedsprzedaż, możesz zgłosić chęć uczestnictwa już teraz)
 • porozmawiaj z kimś, kto Ciebie wesprze – możesz zgłosić się do mnie.


Przygotuj listę sprawdzającą.

 1. Wypisz w punktach, o co po kolei potrzebujesz zadbać, np.:
 2. Powieś plan za laptopem
 3. Podłącz cały sprzęt i sprawdź czy wszystko „chodzi” jak należy.
 4. Pozbądź się napięcia.
 5. Sprawdź, jak wyglądasz – ubiór, makijaż.
 6. Myśl zdrowo.
 7. Działaj

Życzę wszystkim udanych webinarów 
Gdzie można znaleźć informacje o szkoleniach, warsztatach, webinarach, kurasach online? 

 1. Wydarzenia otwarte CST Coaching
 2. Usługi z możliwością dofinansowania CST Coaching

Anita Orzechowska 


Leadership and Management Development Coach, 
Superwizor pracy coacha i menadżera
Doradca i trener biznesowy
niedziela, 2 lutego 2020

5 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O COACHINGU GRUPOWYM.5 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O COACHINGU GRUPOWYM.

Jeżeli tylko mogę prowadzę coaching grupowy albo wplatam w szkolenie/warsztaty jego elementy. 

CZYM JEST COACHING GRUPOWY?

  Większość dorosłych osób bierze udział w jakichkolwiek szkoleniach lub warsztatach. Mogą one mieć przeróżną formę, ramy, kontekst i zagadnienia. Z grubsza to spotkanie grupy osób, które zazwyczaj się nie znają lub znają pobieżnie, prowadzone przez trenera lub szkoleniowca.
Coaching grupowy, podobnie jak szkolenie, to spotkanie, grupy osób prowadzone przez coacha z kompetencjami pracy w grupie. Coaching grupowy, to wyjątkowa praca coachingowa danej osoby w formie grupowej.
  Spotkanie takie zaopatrzone jest kontraktem zawierającym zasady, w jakich pracują uczestnicy i prowadzący. Określa ramy tego, na co wszyscy dają sobie i innym przyzwolenie. 
Moje kontrakty zawierają na przykład zasady dotyczące:
🔻poufności,
🔻szacunku,
🔻odpowiedzialności,
🔻partnerstwa,                    
🔻dobrego humoru,
🔻zasady „STOP”, 
wszystko po to, aby zbudować bezpieczeństwo pracy dla grupy i relacje między wszystkimi stronami. 

Po co zawierać kontrakt? 

RADA:  
 • dla coachów/trenerów: Żeby wszyscy czuli się swobodnie, byli otwarci na innych, ale przede wszystkim na siebie. Dzięki temu uczestnicy wyjdą zadowoleni i powiedzą o tym innym. 
 • dla uczestników: zwróć uwagę, jak się czujesz na takim spotkaniu, zapytaj prowadzącego o to, jak zapewni Ci bezpieczeństwo pracy w grupie. 

CO MOŻE ZAWIERAĆ SIĘ W COACHIGNU GRUPOWYM? 

  Zależy to od tematu przewodniego. Główne zagadnienie, które podejmuję podczas pracy grupowej w wydarzeniach otwartych lub zamkniętych na zlecenie klienta/sponsora, nakreśla dany obszar, w którym każdy indywidualnie wyznacza własne cele w kontekście tego obszaru. W trakcie spotkania, każdy uczestnik wyznacza swój cel na zajęcia, czyli to po co przyszedł i określa mierniki tego z czym chce wyjść z zajęć. 

Po co wyznaczać cel na zajęcia? 

RADA:
 • dla coachów/trenerów: dzięki temu dowiesz się, jakie są oczekiwania uczestników i czy jesteś w stanie im sprostać. Możesz poprosić o przeczytanie tych celów i sprostować, jeżeli nie dotyczą/obejmują więcej niż zajęcia i doprecyzować cele na dane zajęcia. 
 • dla uczestników: zwróć uwagę na to, czy wiesz po co konkretnie przyszedłeś/łaś na zajęcia i jaki ma być ich efekt?

JAKIE TEMATY MOGĄ BYĆ PORUSZANE?

  Jeżeli organizuję otwarte spotkanie coachingu grupowego, to podaję temat przewodni, a każdy samodzielnie określa swój własny w tym temacie. Podobnie jest w spotkaniach zamkniętych na zlecenie organizacji, która określa temat/obszar pracy z grupą, z którą mam pracować, np.: 
♦ MAPA MARZEŃ, czyli określenie celów dotyczących kolejnego roku lub długoterminowych życiowych, 
♦ REDUKCJA STRESU - poszukiwanie metod redukujących stres i odnalezienie spokoju, 
♦ ZARZĄDZANIE SOBĄ – wyznaczenie celów i określenie zasobów psychofizycznych (przekonań, umiejętności, wartości, blokad wewnętrznych, innych), zweryfikowanie najodpowiedniejszych metod planowania i zarządzania czasem. 

Po co określać temat? 

RADA: 
 • dla coachów/trenerów: dzięki temu wiesz, jak przygotować się na to spotkanie, co powinny zawierać materiały i jak określić efekty usługi.
 • dla uczestników: zwróć uwagę na to, czy masz wybór w ustanowieniu własnego celu, związanego z tematem przewodnim. 


CO JEST WAŻNE W COACHINGU GRUPOWYM?

  Stosuję różne narzędzia i ćwiczenia. W wyznaczaniu celów najlepiej spisuje się wizualizacja i wyobrażenie sobie osiągniętego celu, co ułatwia Naszemu umysłowi przyjęcie rozwiązań i trudnych wyzwań, jakie potrzebujemy zaakceptować, aby osiągnąć sukces. 
  Wiem jednak, że największe „zamieszanie” robią pytania. Kiedy poznasz moc pytań otwartych, zaczynasz rozumieć czym jest coaching. Każde pytanie, które stawiam powoduje, że uczestnik wypływa na nieznane dotąd wody, odpowiedzi jakie uzyskuje w swojej głowie zabierają go w nowe zakątki, dziewicze wyspy wiedzy z gotowymi rozwiązaniami lub w miejsca znane, ale zapomniane lub wyparte przez pamięć. 

Po co zadawać pytania? 

RADA: 
 • dla coachów/trenerów: nawet, jeżeli korzystasz z gotowych narzędzi do pracy w coachingu grupowym, pomyśl, jakie pytania będą spinać temat, narzędzie i potrzeby uczestników.
 • dla uczestników: zwróć uwagę na to, co Ci robi zadane pytanie? 


CO JEST KLUCZOWE W COACHINGU GRUPOWYM?

W coachingu grupowym, tak jak i w indywidualnym, ważne są kluczowe elementy. W każdym spotkaniu dbam o to, aby:
✔ każdy uczestnik pracował nad celem/obszarem/tematem, 
✔ buduję zaufanie, które procentuje powstałą relacją między mną, jako prowadzącym i uczestnikami, jak i uczestnikami wzajemnie, 
✔ każdy uczestnik doświadczył odkrycia, czegoś ważnego dla niego.


Jedną z kompetencji, którą stale szlifuję i rozwijam jest uważność. Zwracam uwagę na to co dzieje się w grupie (procesy grupowe) i na to jak reaguje, co się dzieje z każdym z osobna. Kiedy zbuduję bezpieczeństwo grupy i nawiążę relację z uczestnikami, mogę:
✔ inspirować całą grupę, 
✔ towarzyszyć wszystkim w ich procesie zmiany. 
Mogę wówczas również:
✔ uczestniczyć w zaangażowaniu,
✔ wspierać w przejściu przez drogę do odkrycia siebie, 
✔ przewodniczyć w poszukiwaniu rozwiązań, 
✔ wydobyć z uczestnika odwagę do stojących przed nim wyzwań. 

Co daje uważność? 

RADA: 
 • dla coachów/trenerów: uważność na uczestników, obserwowanie i podążanie za grupą wzmacnia bezpieczeństwo, jak i efektywność zachodzących procesów. 
 • dla uczestników: zwróć uwagę na to, co odkrywasz podczas takiego spotkania?
Gdzie można znaleźć informacje o warsztatach, coachingu grupowym? 

 1. Wydarzenia otwarte CST Coaching
 2. Usługi z możliwością dofinansowania CST Coaching

Anita Orzechowska 

Leadership and Management Development Coach, 
Superwizor pracy coacha i menadżera
Doradca i trener biznesowy
poniedziałek, 27 stycznia 2020

CO PRZYNIÓSŁ ROK 2019?

CO PRZYNIÓSŁ ROK 2019?
Od kilku lat, każdy rok, jest kolejnym krokiem w rozwoju, zarówno dla CST Coaching, jak osób współpracujących z firmą. 
W ciągu 12 miesięcy są osiągane lub nieosiągane cele.  Z tych osiągniętych celebrowany jest sukces, z tych nieosiągniętych wnioski i nauka na przyszłość. 

DLA CST COACHING:
 1. Studia Podyplomowe Coaching na UKW.
 2. Projekt - Coaching indywidualny i grupowy dla UMK Toruń.
 3. Projekt nauka kompetencji coachingowych dla studetów CM Bydgoszcz.
 4. Partnerstwo strategiczne przy I Konferencji Izby Coachingu w Bydgoszczy.
 5. Rejestracja Agencji Zatrudnienia.
 6. Diagnozy Potrzeb rozwojowych dla Akademia Menadżera MSP.
 7. Projekt Coaching indywidualny i grupowy dla pracowników socjalnych. 
 8. Doradztwo biznesowe, coaching indywidualny i grupowy, szkolenia dla MSP kujawsko-pomorskie.

DLA ANITA ORZECHOWSKA:
 1. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Coaching na UKW.
 2. Koordynowanie projektem I Konferencji Izby Coachingu w Bydgoszczy.
 3. Prowadzący, prelegent, uczestnik panelu dyskusyjnego podczas I Konferencji Izby Coachingu w Bydgoszczy.
 4. Akredytacja na Superwizora Coachingu Izby Coachingu.
 5. Certyfikat AgilePM® Agile Project Management Foundation.
 6. Doradztwo Personalne dla przedsiębiorców poddających się diagnozie potrzeb rozwojowych w Akademii Menadżera MSP.

ŻADNE Z POWYŻSZYCH NIE BYŁOBY MOŻLIWE BEZ:
 1. Wizualizacji końcowego efektu.
 2. Wyznaczenia prawidłowego celu głównego i mniejszych celów.
 3. Rewizji zasobów i dobrania odpowiednich do poszczególnych etapów realizacji. 
 4. Określenia ram projektowych.
 5. Planu działania.
 6. Weryfikacji postępów.
 7. Zmiany założeń.
 8. Wytrwałej pracy. 
POTRZEBNE WSPARCIE:

Cele projektowe, nie byłyby możliwe bez ludzi, którzy brali w tym udział, za co jestem ogromnie wdzięczna. 
Cele firmowe bez wsparcia współpracowników. 
Cele osobiste bez wsparcia najbliższych, głownie męża. 

Z wdzięcznością pożegnałam rok 2019 i z radością powitałam rok 2020. 

CO PRZYNIESIE 2020?

W 2020 roku będziemy starali się o kolejne akredytacje, projekty, kompetencje, wszytko po to, aby profesjonalnie wspierać w rozwoju ludzi i organizacje. 

Anita Orzechowska 
Właściciel CST Coaching.
Leadership and Management Development Coach.
Doradzca i trener biznesu.
Superwizor pracy coacha i menadżera.